Dat zal op de Unilever-burelen voor opluchting hebben gezorgd. Het bedrijf wil zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk verkassen. Maar door het wetsvoorstel waar Snels aan werkte, zou het bedrijf bij vertrek een miljardenbedrag moeten aftikken bij de fiscus, als eindafrekening voor de dividendbelasting.

Als het voorstel in de toekomst zou worden aagenomen, zou dat met terugwerkende kracht zijn, dus ook gelden voor Unilever. Maar Snels blijkt op zijn laatste dag als Kamerlid, hij vertrekt uit onvrede over de GL-koers, die terugwerkende kracht uit zijn wet te hebben gehaald.

Onzekerheid

In een toelichting schrijft Snels te beseffen dat de terugwerkende kracht ’ingrijpend’ is voor bedrijven en voor veel ’onzekerheid’ zorgt. Dat laatste geldt des te meer omdat het voorstel al meer dan een jaar op de plank ligt.

De toekomst van de vertrekboete was sowieso onzeker. In de Kamer was er wel veel sympathie voor, maar Snels had het plan graag in willen brengen bij de formatie. Nu GL daar buiten de boot is gevallen, is de vraag of VVD, D66, CDA en CU het plan wel willen omarmen.