Dit moet voorkomen dat bedrijven uit bijvoorbeeld China, die veel goedkoper kunnen werken door lage lonen en staatssteun, er met lucratieve aanbestedingen vandoor gaan. Dit gebeurde in 2019, toen VDL orders voor elektrische bussen misliep, ten gunste van een Chinese concurrent.

Voortaan komt er een meldplicht voor grote overnames en aanbestedingen en moet er beter toezicht komen. De meldplicht geldt voor subsidies bij overnames van bedrijven uit de EU met een omzet boven een bepaalde drempelwaarde. Daarnaast moeten bedrijven die mee willen dingen bij grote aanbestedingen ontvangen subsidies melden.

Daarnaast mag de Europese Commissie subsidies onderzoeken, ook als de aanbestedingen en overnames onder de drempelwaardes liggen. Bedrijven die daar niet aan mee willen werken of valse informatie geven, krijgen een boete.

Het akkoord is er gekomen op initiatief van Nederland, onder meer uit onvrede over hoe gemakkelijk het voor met name Chinese bedrijven is om overnames te doen en zo waardevolle kennis en technologie in handen te krijgen. Wat betreft Nederland had het akkoord zelfs verder mogen gaan door ook buitenlandse subsidies op import van goederen aan te pakken.