De organisatie die zich inzet tegen de armoede in de wereld, komt met deze oproep aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum dat ditmaal vanwege corona digitaal plaatsvindt.

Haar onderzoek wijst uit dat de top 1000 miljardairs hun vermogen constant hielden op $12 biljoen, doordat de aandelenmarkten zich ruimschoots hersteld hebben van de coronacrash bijna een jaar geleden.

Extra armoede

Oxfam Novib schat daarentegen dat 200 tot 500 miljoen extra mensen in extreme armoede zijn beland, ofwel met minder dan $5,50 per dag moeten rondkomen. Indien er geen actie wordt ondernomen, kan het volgens haar wel tien jaar duren alvorens de allerarmsten de economische gevolgen te boven komen.

De organisatie constateert ook dat vrouwen en minderheden verder op achterstand zijn gekomen en maakt zich er druk over dat de coronavaccins vooral naar de rijke landen gaan.

Voorstellen

Ze heeft vijf stappen geformuleerd om tot een betere wereld te komen.

  1. Overheden moeten concrete doelstellingen formuleren om de ongelijkheid te verminderen.
  2. Iedereen moet kunnen terugvallen op een sociaal vangnet en toegang hebben tot de gezondheidszorg. Farmaciebedrijven zouden de patenten op en de technologie van de vaccins gratis beschikbaar moeten stellen.
  3. Werknemers moeten hogere lonen krijgen en bij ziekte doorbetaald worden.
  4. De in de afgelopen decennia fors verlaagde belastingtarieven in onder meer de VS moeten weer verhoogd worden. Een tijdelijke belasting op de extra winsten van de grootste 32 bedrijfsmatige profiteurs van de crisis levert $104 miljard op. Dit kan gebruikt worden om de allerarmsten te steunen die erg lijden onder de crisis.
  5. Er moet meer worden gedaan om de opwarming van de aarde te beperken, mede omdat vooral de armere landen hierdoor getroffen worden.