Premium

Het beste van De Telegraaf

Door een fout van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kregen ongeveer 1200 mensen vorig jaar een te hoge uitkering. Toch heeft de uitkeringsinstantie besloten de in totaal €2,2 miljoen niet terug te vorderen. Volgens experts toont het de spagaat waarin de instantie zit sinds de toeslagenaffaire.