VisNed, de belangenorganisatie van kottervissers, is compleet uit elkaar gevallen en houdt 1 januari op te bestaan. Onenigheid tussen de verschillende aangesloten producentenorganisaties over deelname aan het Noordzeeoverleg heeft het onderlinge vertrouwen onherstelbaar geschaad. „Dit is natuurlijk niet goed voor de belangenbehartiging van de vissers.”