Verkeersopstoppingen nabij ferryterminals bleven uit. Ook bleef het zeer rustig op de speciale brexit-bufferparkeerlocaties voor vrachtwagenchauffeurs die hun papieren nog niet op orde hebben.

Pas maandag 4 januari, de eerste echte werkdag met een regulier vaarschema, wordt de echte impact duidelijk van de brexit op de haven, en op de goederen- en verkeersstromen rondom de terminals. In de aanloop naar 1 januari zijn grotere voorraden aangelegd in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor zijn er in de voorbije weken bovengemiddeld meer goederen vervoerd via de ferry.

Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, gemeenten, ferrybedrijven, douane, NVWA, politie, veiligheidsregio, Koninklijke Marechaussee en Portbase hebben in nauwe samenwerking maatregelen getroffen om de goederenstroom van en naar het Verenigd Koninkrijk zo soepel mogelijk te laten doorgaan en verkeershinder te vermijden.