Al in 2020 waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Zusters aan Huis dat in hun administratie niet goed is vastgelegd wanneer welke zorg verleend werd. Hierdoor is niet te achterhalen welke zorg daadwerkelijk aan cliënten geleverd is.

Nalatigheid

Na de waarschuwing zijn er door de bestuurder van de organisatie weinig stappen ondernomen om de administratie op orde te krijgen. Vanwege deze nalatigheid heeft de NZa de bestuurder een aparte, persoonlijke boete opgelegd. Het is de tweede keer dat de NZa naast de boete voor een zorgorganisatie, een aparte boete oplegt aan de bestuurder. In mei kreeg de bestuurder van thuiszorgorganisatie Passion Healthcare uit Amstelveen een persoonlijke boete.

Ongecontracteerde zorg

De NZa controleert zorgorganisaties om fraude met zorggeld of verkeerd gebruik van die gelden te voorkomen. Wijkverpleging is een van de zorgsectoren waarin veel misbruik plaats vindt. Het gaat dan met name om ongecontracteerde zorg. Zusters aan Huis is ook een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars. De NZa benadrukt het belang voor mensen om gebruik te maken van gecontracteerde zorg omdat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de contracten afspraken maken over doelmatigheid en kwaliteit. Het aandeel niet gecontracteerde zorg in de wijkverpleging is op dit moment 5%.