BenBits profileert zich als enige plasticvrije kauwgom, en zet andere kauwgom weg als ’kauwplastic’. Dat schiet concurrent Perfetti Van Melle – producent van Mentos en Fruittella – in het verkeerde keelgat. Zeker als BenBits dan ook nog eens claimt volledig natuurlijke gom te bevatten en ’natuurlijk afbreekbaar’ te zijn.

Perfetti beroept zich op onderzoek van de Technische Universiteit Milaan dat verklaart dat de gombasis van BenBits wel degelijk synthetische delen bevat, en dus niet 100% natuurlijk is. Daarom eiste Perfetti dat BenBits het verbod krijgt om zich ’natuurlijk’, ’plasticvrij’, ’plantaardig’ of ’natuurlijk afbreekbaar’ te noemen. Dit op straffe van een dwangsom. Ook eiste Perfetti een rectificatie van BenBits in de media.

Volgens BenBits is de gestolde Zuid-Amerikaanse latex die het gebruikt als basis voor de kauwgom wel degelijk natuurlijk, waaraan de fabrikant naar eigen zeggen alleen natuurlijke ingrediënten toevoegt.

BenBits had bovendien een eigen rapport van Beta, een gecertificeerd laboratorium dat de gombasis en het productieproces van BenBits heeft onderzocht. Door de gom op een andere manier te wassen zijn reststoffen die door de gomboom zijn opgenomen beter uit de gombasis verwijderd, zo verklaarde Beta.

De rechter stelt dat er eigenlijk een derde onderzoek nodig is, maar dat een kort geding daarvoor geen ruimte biedt. Perfetti gelijk geven zou de bedrijfsvoering van BenBits zwaar schaden, terwijl het volgens de rechter niet aannemelijk is dat de belangen van een kauwgomgigant als Perfetti met een marktaandeel van 43% enige omzetschade heeft geleden door de uitingen van het piepkleine BenBits.