Volgens de onderzoekers heeft de coronacrisis in Nederland niet geleid tot afnemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie en kansen van vrouwen in Nederland zijn juist verbeterd. De politieke invloed van vrouwen is ook toegenomen. Wat betreft toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en levensverwachting is de kloof in Nederland nagenoeg gedicht, aldus het rapport.

Maar wereldwijd is het beeld anders aangezien relatief meer vrouwen hun baan verliezen dan mannen, omdat zij oververtegenwoordigd zijn in sectoren die door corona het sterkst zijn geraakt. Bovendien heeft de sluiting van kinderopvang, scholen en ouderenzorg geleid tot zeer hoge stressniveaus en afnemende productiviteit van met name vrouwen met kinderen.

Wereldwijd bezien is de ‘gender gap’ voor 68 procent gedicht, stelt het rapport. Gezien deze ontwikkelingen kan het nog wel 136 jaar duren voordat de ongelijkheid tussen beide seksen volledig zal zijn opgeheven. Het is de vijftiende editie van de Global Gender Gap Index die jaarlijks wordt samengesteld. De Scandinavische landen staan bovenaan de index waarbij 156 landen worden onderzocht.