Eerder meldden bronnen nog dat er een compromis in de maak was. Van augustus tot en met december zou de productie iedere maand geleidelijk worden verhoogd met 400.000 vaten per dag. De overeenkomst zou tot december 2022 moeten gelden, in plaats van april 2022. De zogeheten OPEC+, waar ook Rusland toe wordt gerekend, is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren, nadat die eerder scherp was verlaagd tijdens de pandemie om zo de olieprijzen te stutten.

De Verenigde Arabische Emiraten zouden zich uiteindelijk tegen het voorstel voor verdere productieverhogingen hebben gekeerd omdat ze vinden dat de ministaatjes het afgelopen jaar al relatief diep in hun olieproductie hebben gesneden. Die beperkingen worden namelijk bepaald aan de hand van de maximale productiecapaciteit die een land zou hebben. Volgens de VAE is de voor hen vastgestelde bovengrens te laag.

Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, is er toch nog steeds terughoudendheid bij veel leden van de OPEC. Hij wijst er op dat in Amerika, China en in de eurozone het economisch weer de goede kant op, maar dat er onzekerheid is over landen waar het aantal besmettingen weer fors is opgelopen mede als gevolg de deltavariant.

Coronabeperkingen

Met de sterke stijging van de olieprijzen in de voorbije maanden en het terugdraaien van de coronabeperkingen is er weer ruimte voor een productieverhoging. De OPEC is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren.

Afgelopen jaar zette de OPEC het mes nog diep in de productie, na de uitbraak van coronacrisis. Door de lockdowns wereldwijd daalde de vraag naar olie scherp en gingen de prijzen van het zwarte goud ook hard omlaag.

Bij de pomp is goed te merken dat de olieprijzen stevig in de lift zitten. Voor een liter Euro 95 moet een autobezitter momenteel al bijna €2 per liter afrekenen.