De Gier benadrukt dat de nieuwe claim verder gaat dan doorlopende kredieten. „Het betreft variabele rente op gewone persoonlijke leningen, maar ook hypotheken en bijvoorbeeld rood staan. Niet alleen bij banken, ook bij onder meer leasemaatschappijen.”

De te veel betaalde rente bedraagt in Nederland liefst €4 miljard tot €17 miljard, stelt de claimclub namens wie De Gier spreekt. „Het is zelfs dubbel zoveel als je de wettelijke rente meerekent”, zegt hij. De advocaat treed zaterdag hierover naar buiten in het tv-programma Kassa!, dat al jaren optrekt tegen woekerrente.

Meebewegen

Volgens de nieuwe claimclub, Qollect geheten, laten banken de variabele rente vooral in hun eigen voordeel meebewegen met de rente op de kapitaalmarkt. De Gier: „Mensen sluiten bijvoorbeeld een lening af met een variabele rente van 6%. Je ziet dat als de marktrente stijgt, de banken snel de variabele rente verhogen. Maar als de marktrente daalt, doen ze het niet of langzaam of slechts voor een deel.”

De Gier zegt in gesprek te zijn met Amerikaanse financiers om de kosten te dekken. Gedupeerden die zich aanmelden, worden op basis van no cure no pay geholpen. „Wij vragen 10% van de opbrengst of 20% als er een juridische procedure was.”

Als oprichter van de claimclub FortisEffect hielp De Gier al mee om €1,3 miljard schade terug te halen voor gedupeerde aandeelhouders van het Fortis-debacle. Bij verhuursite Airbnb claimt hij nu dubbel geïnde servicekosten terug.

De Vereniging van Banken verwijst voor een reactie naar individuele banken. „Wij hebben hier nog geen signalen over gehad. Dat is ook niet zo vreemd want het is vanwege mededingingsregels geen onderwerp dat we in verenigingsverband mogen bespreken”, zegt woordvoerder Jelle Wijkstra.

Ook ABN Amro zeg nog niet bekend te zijn met de nieuwe renteclaim, na de opgeloste kwestie met de te veel betaalde rente op doorlopend krediet. „Het klopt dat er in de markt ook andere producten zijn met een variabele rente. Daar houdt de vergelijking echter op. Dat zijn andere producten met andere voorwaarden, doelgroepen en leendoelen. Ook zijn er meerdere soorten variabele rentes”, aldus een woordvoerder.

Qollect ziet in uitspraken van het financiële klachteninstituut Kifid steun voor de eigen claim. Zo meent het Kifid dat bank en klant bij variabele rentes beide moeten profiteren van de rentedaling.

In een juridisch memorandum over de beoogde massaclaim door een Nederlands advocatenkantoor staat ook dat er „geen geldige reden is waarom consumenten niet zouden moeten profiteren van een dalende marktrente” en de bank juist wel. Dat zou al snel neerkomen op ongerechtvaardigde verrijking, aldus de nota. „De zaak is zo klaar als een klontje. Wij schatten de kans op succes bij de rechter tegen de 90%”, zegt De Gier.