Een gemiddelde nieuwe koopwoning kostte vorig jaar €417.115. Dat is 5,3% meer dan in 2019, een geringere prijsstijging dan bij bestaande koopwoningen. De gemiddelde koopsom van een bestaande woning steeg vorig jaar bijna 9%.

Maar nieuwbouw is wel met een flinke inhaalslag bezig, blijkt uit de cijfers over de laatste drie maanden van 2020. Toen was sprake van een prijsstijging van 8,7% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een nieuwe koopwoning kostte vorig jaar bijna een derde meer dan in 2017, toen de gemiddelde prijs €321.039 bedroeg.

Met name in het laatste kwartaal van 2020 werden massaal handtekeningen onder koopcontracten voor nieuwe woningen gezet. Het aantal kopen lag liefst 54% boven het jaar tevoren.

Daling

Nieuwbouwwoningen kunnen worden verkocht in elke fase van het bouwtraject, zowel ’op de tekentafel’ als tijdens de bouw of na afloop daarvan. Het aantal verkochte woningen is dus niet gelijk aan het aantal opgeleverde woningen.

Vorig jaar werden volgens het CBS inclusief huurwoningen in de sociale en vrije sector 69.000 nieuwe woningen opgeleverd. Dat was een daling van 3% ten opzichte van het jaar tevoren.

Het meest recente woningmarktrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken schatte het woningtekort in Nederland op 331.000. Om te voorkomen dat dit tekort verder oploopt moeten er volgens het rapport minstens 85.000 huizen per jaar bijgebouwd worden.

Elk jaar groeit de behoefte aan woningen door veranderingen in de samenleving – huishoudens worden kleiner – en de grote immigratiestroom. Door de coronacrisis kwamen vorig jaar per saldo wel minder mensen naar Nederland: 68.000 tegen 108.000 in 2019.