Dat blijkt uit een overzicht uit de publicatie Nederland in Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin onder andere werd gekeken naar ict-gebruik door huishoudens en personen.

Nederland is in Europa koploper in het gebruik van digitale assistenten via slimme speakers en apps en scoort eveneens hoog als het gaat om de installatie van slimme thermostaten (27% van de huishoudens heeft er één), verlichting en slimme stekkers (14%) en beveiliging door middel van op het internet aangesloten rookmelders, anti-inbraaksystemen en camera’s (11%).

Slimme meters voor elektriciteit, gas of water zijn zelfs bij 59% van de huishoudens te vinden. Tellen de apparaten die niet door bewoners maar door netbeheerders worden geïnstalleerd mee, dan is volgens het CBS in bijna driekwart van de huishoudens een slim apparaat te vinden. Huishoudelijke apparaten als robotstofzuigers en wasmachines zijn hier met 6% minder in trek.

Behalve slimme apparaten in en om het huis, gebruikt zo’n 20% een smartwatch of bewegingsmeter en heeft 10% een auto die een eigen internetverbinding heeft. Speelgoed heeft bij 3% een internetaansluiting.

Van de mensen die nog niet aan slimme apparaten zijn begonnen, zegt driekwart daar geen behoefte aan te hebben, terwijl ze voor een kleine 30% te duur zijn. Een kwart vertrouwt de veiligheid niet.

Het CBS deed de meting voor de eerste keer, zodat het niet kon zeggen hoe snel het gebruik van slimme apparaten groeit.