Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen University en Research (WUR). Dit is het zesde landbouwexportrecord op rij. Overigens groeide de landbouwimport nog iets harder, met 9,9% tot €72,5 miljard, waarmee het handelsoverschot uitkomt op €32,2 miljard, de hoogste waarde ooit gemeten.

De landbouwexport lag vorig jaar €9 miljard hoger dan het jaar ervoor. Zowel het exportvolume als de prijzen stegen, maar de prijsstijging was iets hoger dan de volumegroei.

Van de €104,7 miljard aan exportwaarde komt €75,7 miljard van producten van Nederlandse makelij en de rest van wederuitvoer van buitenlandse landbouwgoederen. De Nederlandse economie verdiende afgelopen jaar naar schatting €46,1 miljard aan landbouwexport.

De Nederlandse boeren blijven met hun producten echter wel dichtbij huis. Een kwart van de export (€26,3 miljard) gaat naar Duitsland. België met een aandeel van 12%, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (beide 8%) volgen.

Brexit

De export naar het Verenigd Koninkrijk stagneert. Dat komt niet omdat Nederlandse boeren hun spullen daar niet meer kwijt kunnen, maar omdat de wederuitvoer van landbouwgoederen naar het Verenigd Koninkrijk met meer dan een derde is gedaald. Het is sinds 1 januari vorig jaar vanwege invoerrechten namelijk aantrekkelijker om goederen van buiten de Europese Unie direct naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren en niet via Nederland.

De Nederlandse agrarische sector had afgelopen jaar nog weinig last van de Brexit. De uitvoer van Nederlandse landbouwproducten steeg zelfs met 14%. Dit jaar zal dat waarschijnlijk ander zijn, omdat er nu wel douanecontroles zijn op dierlijke en plantaardige producten.

Bloemen

Bloemen en planten blijven met een straatlengte voorsprong de best verkochte landbouwproducten aan het buitenland. In 2021 werd voor €12 miljard aan sierteeltproducten geëxporteerd, een kwart meer dan in coronajaar 2020. De stijging van de exportwaarde is vooral het gevolg van hogere prijzen.

Aan vlees is €9,1 miljard uitgevoerd, een stijging van 7%. Alleen de export van varkensvlees liet een daling zien. De vraag naar varkensvlees vanuit China is sterk afgenomen, omdat het land de eigen productie van varkensvlees weer heeft opgestart nadat het land was getroffen door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest.

De export van zuivel en eieren steeg 5% naar €8,7 miljard. Opvallend is hier overigens dat hier ook de import van boter toenam, waarbij we een kwart meer uit Ierland halen.

De export van aardappelen en groenten laten een voorzichtige groei zien van bijna 2% tot €7,2 miljard. Tomaten, paprika en komkommers zijn de belangrijkste exportproducten.