Die voorspelling heeft het Nederlandse centralebankhoofd, die tevens een van de beleidsmakers is bij de ECB, gedaan in het tv-programma Buitenhof. Knot noemde de hoge inflatie van 5,7% ’buitengewoon zorgelijk’, met name voor de koopkracht van de Nederlander met de krappe beurs, die een groot deel van zijn budget besteedt aan energie en levensmiddelen.

De inflatie is de afgelopen maanden opgelopen tot het hoogste niveau in decennia. Dat het leven overal flink duurder is geworden komt voor een groot deel door de flink gestegen energieprijzen, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt zijn veel producten in prijs omhoog gegaan.

Loonprijsspiraal

De DNB-president wijst erop dat de oorzaken van de hoge inflatie voornamelijk buiten Nederland liggen. Hij signaleert nog geen zogeheten loon-prijsspiraal, waarbij bedrijven de lonen voor werknemers extra sterk opschroeven en zo de inflatie nog meer aanjagen. Daarom gaat Knot er wel vanuit dat er op een gegeven moment weer een einde zal komen aan de hoge prijsstijgingen.

Knot verwacht een rente verhoging van een kwart procent, die in het voorjaar van 2023 waarschijnlijk gevolgd wordt door nog zo’n stap. Vanaf dat moment zal de bank de rente telkens verhogen, zolang de inflatievooruitzichten daar aanleiding voor geven, zei hij. Op dit moment zal echter eerst het obligatieopkoopprogramma moeten worden afgebouwd, voordat er ’op de rem kan worden getrapt’.

Vermogensbelasting

Knot pleit ervoor een oplossing voor het gat van €4 miljard dat is ontstaan doordat de rechter een streep heeft gehaald door de vermogensrendementsbelasting ’in de sfeer van de vermogensbelasting te zoeken’. Nederland heft volgens hem relatief weinig belasting op vermogen en veel op arbeid. „Je zou kunnen zeggen dat Nederland meer dan andere landen meer een rentenierseconomieis, die eigenlijk door de ’hardwerkende Nederlander’ wordt betaald met hogere belastingen op inkomen uit arbeid”, aldus de bankpresident.

Knot zei er voorstander van te zijn om ook de waarde van de woning niet te ontzien, bij het opzetten van een nieuwe vorm van vermogensbelasting. „Gedurende de pandemie is de gehele Nederlandse woningvoorraad is tijdens de coronaperiode 300 miljard meer waard geworden. Waarom zou iemand die meer arbeidsinkomen heeft verdiend daar tot 50% belasting over moeten betalen, terwijl iermand die datzelfde bedrag heeft verworven uit de waardestijging van zijn huis daar 0,55% over betaalt?”

’Gebrek aan discipline kabinet’

Knot ging in Buitenhof ook in op de kabinetsplannen voor de komende jaren. Die zijn volgens hem ambitieus op terreinen waar eerder de nodige ambitie ontbrak. Wel deelt Knot de mening van veel economen dat de overheid in zijn aanpak wel erg leunt op grote investeringsplannen, terwijl het beleid volgens Knot efficiënter zou kunnen als er meer met bijvoorbeeld belastingprikkels en beprijzing van milieuvervuiling wordt gedaan. Ook vindt Knot net als andere deskundigen dat de overheid moet uitkijken bij het laten oplopen van de staatsschuld. Het vierde kabinet Rutte kiest volgens hem te veel naar de oplossing van het opvoeren van de overheidsuitgaven om problemen als de te hoge stikstofuitstoot op te lossen. Dat levert volgens hem niet de meest effectieve uitkomsten op, aangezien beprijzing volgens hem altijd beter is.