Bij de sociale huurwoningen ging de prijs met 0,3% omhoog, net als bij andere verhuurders. Dit komt door ingrijpen van de overheid, die vanwege corona bepaalde dat de gereguleerde huur per 1 juli niet omhoog mogen gaan.

Vorig jaar was de maximaal toegestane huurverhoging nog maximaal 6,6%, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Ook is er dit jaar een eenmalige huurverlaging voor bepaalde inkomensgroepen. In de vrije sector ging de huur met 2,2% omhoog.

Bijna 70% van alle huurwoningen in Nederland zijn in het bezit van woningcorporaties. Bij driekwart van de woningen bleef de huurprijs gelijk, en bij 9% ging de huur omlaag. Per 1 mei van dit jaar is bepaald dat de jaarlijke verhoging voor vrijesectorhuren is begrensd tot de inflatie plus 1 procent. Dit geldt voor de komende drie jaar. Dit jaar komt deze uit op 2,4%.

Utrecht

Er zijn behoorlijke verschillen in de huurstijging tussen de grote steden en de verschillende provincies. In Overijssel stegen de huren met 1,4% het meest. In Fryslân daalden de huren met gemiddeld 0,1%. In Groningen en Drenthe bleven de huren voor bestaande huurders gelijk.

Van de vier grote steden gingen de huren in Den Haag het minste omhoog: 0,8%. Dat is precies het landelijk gemiddelde. In Utrecht is de huurstijging met 1,6% het grootst, gevolgd door Amsterdam en Rotterdam.