Amsterdam – Corona heeft er bij werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg flink ingehakt. In het tweede kwartaal van dit jaar, de periode van de eerste coronagolf, zat 7,9% ziek thuis. Dat is het hoogste percentage sinds 2010, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het verzuim per branche voor het eerst in kaart bracht.