Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Ook moeten deze mensen volgens FNV gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals bijzondere bijstand voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat „door die grens te verhogen, die nu in veel gemeenten op 110 tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum ligt, meer mensen het hoofd boven water kunnen houden. Dat geldt ook voor de zogenoemde werkende armen.” Voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder ligt het wettelijk sociaal minimum op ruim €1200.

Het is een van de punten die vakbond FNV in een presentatie noemt om armoede op lokaal niveau aan te pakken. De bond presenteert, vanwege Wereldarmoededag, een plan waarin het gemeenten oproept om het over te nemen in hun armoedebeleid. FNV vindt dat „een menswaardig leven betaalbaar moet zijn voor iedereen”, maar stelt dat Nederland „daar nog lang niet is”.

Volgens Jong leiden onder meer lage inkomens, hoge woon- en zorgkosten en de zogenoemde kostendelersnorm tot „nodeloze armoede, opstapelende schulden, stress en sociaal isolement”. De kostendelersnorm houdt in dat een bijstandsuitkering wordt aangepast aan het aantal volwassenen dat in een huishouden woont. Jong vindt dat „armoede wordt bestraft in Nederland, terwijl we juist de oorzaken moeten aanpakken”.

In 2020 ondertekenden behalve FNV ook de Woonbond, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland de oproep om de kostendelersnorm te schrappen. Ook lanceerde FNV eerder met enkele andere partijen het manifest menstruatiearmoede, als onderdeel van het lokale armoedebeleid. In Nederland heeft één op de tien meisjes en vrouwen onvoldoende geld om menstruatieproducten te kopen, waardoor bijvoorbeeld lessen op school worden gemist.

De bond vraagt gemeenten om de punten uit het plan op te nemen in het collegeakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Ook roept FNV de landelijke overheid op meer te doen tegen armoede. Bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon van €10 naar €14 bruto per uur te brengen.