Eigenlijk zou een rechter zondag met een uitspraak komen rond de kwestie, maar die is met twee weken uitgesteld. Maar nu er een nieuw voorstel ligt, krijgen de partijen meer tijd om te onderhandelen over de te betalen schadevergoeding.

Zandstorm

De Ever Given werd eind maart vlotgetrokken nadat het zes dagen de belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa blokkeerde. Het schip, dat op weg was naar Rotterdam, kwam na een zandstorm vast te zitten in een van de drukste vaarroutes ter wereld. Het 400 meter lange schip ligt sindsdien voor anker in een breder gedeelte van het kanaal. De Ever Given werd in beslag genomen vanwege onenigheid tussen de eigenaren en de SCA over het vergoeden van de schade.

Half miljard schade

Hoeveel geld er nu precies is geboden, is niet naar buiten gebracht. De SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan $916 miljoen hebben gevraagd, maar zei later genoegen te nemen met $550 miljoen. De Japanse eigenaar van de Ever Given zou al eens $150 miljoen compensatie hebben geboden. Maar naar de mening van de SCA was dat niet voldoende om de kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materiaal bij het bergen van het schip te dekken.

Lange file

Door de blokkade ontstonden er lange files van schepen aan weerszijden van de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Meer dan 350 schepen moesten wachten voor ze daar doorheen konden. Een deel van de schepen onderweg naar het Suezkanaal besloot om Afrika heen te varen. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal.