In 2020 waren er 438.000 werknemersbanen tegen het minimumloon, 52.000 minder dan het jaar ervoor. Minimumloonbanen vormen 5,2% van alle werknemersbanen. Dit aandeel was sinds 2006 niet zo laag. Vooral in vervoer en opslag daalde het aandeel minimumloonbanen.

In 2020 waren er 8,4 miljoen banen, 110.000 minder dan in 2019.

In absolute aantallen was de daling het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, waartoe ook uitzendbureaus behoren.

Horeca

Ook in de horeca en cultuur en recreatie nam zowel het aantal minimumloonbanen als het aantal banen boven het minimumloon sterk af. Bij de overheid verdwenen er veel minimumloonbanen, maar steeg het aantal andere banen wel. In de ICT, de financiële dienstverlening en het onderwijs nam zowel het aantal minimumloonbanen als het aantal overige banen toe.