„In een omgeving met grote spaaroverschotten en langdurige verstoringen van de energievoorziening kan de energietransitie ertoe leiden dat de inflatie langer hoog blijft”, waarschuwde Schnabel in een toespraak voor de American Economic Association. Ze zei daar gelijk bij dat de ECB mogelijk moet ingrijpen als dat nodig is.

Recordhoogte

Nadat de economie de gevolgen van de coronacrisis te boven was gekomen, heeft een sterke stijging van de energieprijzen de inflatie in december opgedreven tot 5%, een recordhoogte voor de eurozone. Maar de ECB heeft voorspeld dat de energieprijzen zullen dalen en zegde toe het huidige monetaire beleid nog minstens een jaar te handhaven. Volgens de laatste economische prognoses van de ECB zal de inflatie dit jaar oplopen tot 3,2% en daarna afnemen tot 1,8% in 2023 en 2024. Schnabel zegt nu dat de technische aannames over de energiecomponent in die prognoses „met grote onzekerheid omgeven” zijn.

De daling van de inflatie tot onder de 2% berust volgens haar op de aanname dat energie in 2023 en 2024 niet zal bijdragen aan de nominale prijsstijging. „De geschiedenis wijst uit dat een dergelijk profiel ongebruikelijk zou zijn.” Om de inflatie in 2024 op het doel van 2% te krijgen zouden de olieprijzen volgens haar op het niveau van november 2021 moeten blijven.

Green Deal

De Europese Unie wil tegen 2050 de eerste regio ter wereld worden waar de uitstoot van broeikasgassen netto op nul uitkomt. Deze inspanning staat bekend als de Green Deal en is een centrale pijler in de begroting van het landenblok de komende jaren. De Green Deal wordt bekostigd met een derde van de €1,8 biljoen voor het herstelplan NextGenerationEU, en uit de zevenjarenbegroting van de EU.