Dat meldt het bestuur vrijdagavond. Van mogelijke verhuizing van Heerlen naar Amsterdam is geen sprake. DSM, 120 jaar actief in Limburg, zegt zeer nauw met de provincie verbonden te willen blijven.

In een verklaring komt de top terug op ’commotie’ van afgelopen dagen. Het chemieconcern zou van zowel de provincie Limburg als de gemeente subsidie van €1,75 miljoen voor de verhuizing krijgen. Een meerderheid in Provinciale Staten van Limburg gaf echter aan de steun die Provinciale Staten aan de multinational DSM had toegezegd te blokkeren.

Daarmee zou een nieuw hoofdkantoor in Limburg voor DSM – dat afgelopen halfjaar een ebitda van €925 miljoen op €4,49 miljard omzet boekte – financieel onhaalbaar worden. Op 9 september zou opnieuw overlegd worden.

Misverstand

Het concern schermde voor het hoofdkantoor en 700 werknemers met een vertrek richting Amsterdam, waar kantoorruimte beschikbaar is. Even kwam verplaatsing richting Genève voorbij.

“Er is nooit sprake geweest van een verhuisvergoeding”

In berichtgeving werd volgens co-ceo Dimitri de Vreeze ten onrechte aangegeven dat DSM haar plan om in Maastricht een nieuw hoofdkantoor te bouwen in zou trekken als er geen subsidie vanuit de provincie kon komen.

De gemeente en de provincie hebben samen €3,5 miljoen toegezegd om ’hun’ DSM in Limburg te houden. Maar volgens het concern was dat geen vergoeding voor de verhuizing, slechts een optelsom van bestaande subsidiepotjes om gebouwen in de regio duurzaam te maken.

Het misverstand is volgens DSM ontstaan ’toen de kosten veel hoger bleken uit te vallen dan andere vergelijkbare toplocaties met dezelfde kwaliteitseisen’.

Gemeente Maastricht en de provincie Limburg hebben toen aangeboden ’om mee te denken’ en gewezen op subsidieregelingen voor het restaureren en renoveren.

’Er is nooit sprake geweest van een verhuisvergoeding’, aldus De Vreeze vrijdagavond namens het concern dat sinds de oprichting in 1902 als staatsmijnbouwbedrijf het hoofdkantoor in Heerlen heeft.

’Geen subsidie’

’We hechten er grote waarde aan dat het DSM hoofdkantoor in de regio Zuid-Limburg blijft’, staat in de verklaring.

De Vreeze stelt vrijdagavond alle commotie over vertrek en de subsidie te betreuren. ’Ook omdat ik me samen met mijn co-ceo Geraldine Matchett persoonlijk sterk heb ingezet om DSM in Limburg te houden’, stelt hij.

De verhuizing naar Amsterdam of elders zou €70 miljoen kosten. DSM blijft bij zijn besluit om het hoofdkantoor in Maastricht te bouwen, zegt hij. DSM blijft ook actief in de regio Zuid-Limburg.

’We (…) hebben besloten om af te zien van de aangeboden subsidies’, benadrukt De Vreeze.

DSM kiest als locatie voor het hoofdkantoor nu de voormalige filmzalen van Euroscoop en de Ambachtsschool in Maastricht. Het zegt nu in gesprek te zijn met de projectontwikkelaar. Die moet de twee gebouwen samenvoegen en renoveren. ’Het historische pand zal straks voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen’, claimt het bestuur.