De bankeconomen baseren zich op de recente saneringsregeling voor vissers die lijden onder de Brexit en de schade aan de sector als gevolg van hoge brandstofkosten en uitbreiding van windmolenparken op de Noordzee. Daarnaast hebben de coronacrisis en het verbod op pulsvissen, vissen met elektrische schokjes in plaats van sleepnetten over de bodem, een gat in de inkomsten van vissermannen geslagen.

Steun brandstofkosten

Een derde van de vissers verwacht door hoge brandstofprijzen in geldproblemen te komen. De toegezegde steun voor dure brandstof blijft nog steeds uit. Daarnaast verbruikt een kotter door het verbod op pulsvissen bijna twee keer zoveel brandstof, omdat het schip weer netten over de bodem moet slepen. Brandstofkosten beslaan tussen de 19 en 37% van de totale kosten bij de kottervisserij, afhankelijk van het soort kotter en waarop gevangen wordt.

De overheid heeft op 18 juli groen licht van Brussel gekregen om voor €155 miljoen de Nederlandse vissersvloot te saneren. Die regeling geldt echter alleen voor vissers die kunnen aantonen dat zij voor minimaal een vijfde van de inkomsten afhankelijk zijn van quota die door de Brexit wordt geraakt.

Innovatie cruciaal

„De overheid wil daarnaast dat de kottervloot niet alleen kleiner, maar ook duurzamer wordt”, legt Jan de Ruyter, sector bankier visserij van ABN Amro uit. „Om dat te bereiken is innovatie cruciaal. Hierbij is het wel van belang dat vissers zicht krijgen op vangsttechnieken die in de toekomst nog zijn toegestaan.”

Voor de langere termijn verwacht ABN Amro dat de vraag naar vis in Nederland en andere EU-landen weer licht toeneemt. Sectorbankier De Ruyter ziet onder vissers dan ook wel degelijk de behoefte om te vernieuwen en hebben zij al veel geïnvesteerd in verduurzaming van de vloot. „De beperking van bodemberoering en het verhogen van selectieve visvangst zijn hier voorbeelden van. In dit opzicht kan de overheid het toekomstperspectief nog vergroten. Zo moeten vissers de ruimte krijgen om te ondernemen, bijvoorbeeld door experimenten in windmolenparken en met nieuwe duurzame vistechnieken. Het is belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat zij investeringen kunnen terugverdienen en dat financiering en stimulering beschikbaar blijven.”

De Nederlandse kottervisserij in de Noordzee bestaat uit zo’n 250 bedrijven. De vloot vangt jaarlijks ongeveer 80 miljoen kilogram vis en is goed voor een totale opbrengst van €250 miljoen.