Dat volgt uit de jaarlijks samengestelde Female Board Index van 2021, opgezet door de Tias School voor Business and Society.

De wet voor een quotum van minimaal 30% vrouwen in de raden van commissarissen van bedrijven is door de Tweede Kamer, maar ligt ter behandeling in de Eerste Kamer.

Van de 89 bedrijven met een beursnotering die Tias volgde voldoen 61 nu aan dit quotum, tien meer dan vorig jaar.

In de raden van bestuur verloopt de stijging van het aantal vrouwen veel minder hard. Inmiddels is 13,6% van al deze bestuurders vrouw, dat was vorig jaar bijna 12,5%.

In 2020 sprak onderzoeker Mijntje Lückerath, hoogleraar corporate governance aan TIAS Tilburg University, over dat jaar nog van een ’forse stijging’ van het aantal vrouwen.