Eind februari verscheen het rapport Grenzeloze verzorgingsstaat: de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën, geschreven door vier gerenommeerde wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hun bevindingen liegen er niet om. De nettokosten van niet-westerse immigratie bedroegen over de periode 2015-2019 gemiddeld €27 miljard per jaar. Voortgaande immigratie zal de overheidsfinanciën steeds meer onder druk zetten. Als die immigratie niet wordt ingeperkt, zal een afbouw van de verzorgingsstaat onvermijdelijk worden.