Premium

Het beste van De Telegraaf

In 1997 werd het Kyoto Protocol vastgesteld, een verdrag waarbij landen zich verplichtten de uitstoot van broeikasgassen met vastgelegde hoeveelheden te verminderen. Het gedrag werd door 192 landen geratificeerd maar de VS, de grootste economie ter wereld en tevens grootste vervuiler, deed dat niet en trok zich terug uit het verdrag. Het enige andere land dat de overeenkomst niet bekrachtigde, was Afghanistan.