Donald Trump

Donald Trump

We kunnen inmiddels wel concluderen dat beleggers per saldo een positief oordeel over het presidentschap van Donald Trump hebben. Zijn (beloften van) belastingverlaging, deregulering en investeringen in de Amerikaanse infrastructuur bleken evenzovele koopadviezen.