In het verdrag moet onder meer geregeld worden dat het verplicht vormen van een joint-venture voor bedrijven wordt versoepeld. Nu moeten veel buitenlandse bedrijven om in China aan de slag te kunnen, verplicht een joint-venture opzetten. Op die manier zou veel concurrentiegevoelige informatie in Chinese handen komen. Ook moet China meer openheid geven over staatssteun.

Op haar beurt wil China dat de toegang tot de EU stabieler wordt. De afgelopen jaren lagen de Chinezen vooral overhoop met de Verenigde Staten (VS). Maar ook de EU ziet China steeds meer als een economische bedreiging. Zo kunnen Chinese bedrijven met geld en andere steun uit Peking veel goedkoper concurreren op het wereldtoneel dan hun Europese concurrent.

Brussel en Peking onderhandelen al sinds 2013 over het akkoord. Mochten beide economische machtsblokken het met elkaar eens worden, dan ligt er nog geen handelsakkoord. Dat gaat namelijk verder dan een investeringsakkoord.

De EU dreigt hiermee de verhouding met de VS wel op scherp te zetten. De nieuwe president Joe Biden wil juist samen met de EU optrekken om oneerlijke handelspraktijken vanuit China aan te pakken.

En ook vanuit de EU zelf is er kritiek, zoals over het schenden van mensenrechten door China. Het Europees Parlement had enkele weken geleden nog kritiek op de behandeling van Oeigoeren, die worden opgesloten in ’heropvoedingskampen’ waar ze dwangarbeid moeten verrichten.