SCA en de Japanse firma Shoei Kisen Kaisha onderhandelden lange tijd over een passende schadevergoeding voor het in maart zes dagen lang blokkeren van de belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa. De Ever Given, die op weg was naar Rotterdam, kwam na een zandstorm vast te zitten in een van de drukste vaarroutes ter wereld. Sleepdochter Smit van maritiem concern Boskalis uit Papendrecht trok het schip onder het oog van de wereld los.

Strijd

Het vierhonderd meter lange schip ligt sindsdien voor anker in een breder gedeelte van het kanaal. De Ever Given werd in beslag genomen vanwege onenigheid tussen de eigenaren en de SCA over het vergoeden van de schade. Op 23 juni kwamen beide partijen een principeakkoord overeen.

Hoeveel geld er wordt overgemaakt door de Japanners is niet duidelijk. De SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar hebben gevraagd, maar zei later genoegen te nemen met 550 miljoen dollar. De Japanse eigenaar van de Ever Given zou al eens 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden. Maar naar de mening van de SCA was dat niet voldoende om de kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materiaal bij het bergen van het schip te dekken.

Files

Door de blokkade ontstonden er lange files van schepen aan weerszijden van de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Meer dan 350 schepen moesten wachten voor ze daar doorheen konden. Een deel van de schepen onderweg naar het Suezkanaal besloot om Afrika heen te varen. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal.