„We kunnen wel spreken van een doorbraak-akkoord,” aldus FME-voorzitter Theo Henrar. „Er is hard gewerkt en alle partijen hebben over hun schaduw heen moeten stappen. Er ligt een eerlijk akkoord en we gaan nu samen optrekken om de industrie weer groot te maken.”

Ook Albert Kuiper van FNV Metaal toont zich tevreden. „Het is heel belangrijk dat de inspanningen van de werknemers, die in coronatijden in soms extreme omstandigheden hebben moeten werken, beloond zijn. Dit akkoord moest van ver komen, maar ik ben heel blij dat het nu gelukt is.”

Loonsverhoging

De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden. De ruim 160.000 werknemers om wie het gaat krijgen een loonsverhoging van 2,3% per 1 juli en 3% per 1 februari 2022. Ook komt er een eenmalige uitkering van 2,3% over de zeven maanden dat werknemers zonder cao hebben gezeten. De huidige cao verliep op 1 december.

Wel komt er een crisisclausule waardoor bedrijven waar het slecht gaat de salarisverhoging zes maanden mogen uitstellen in ruil voor vakantiedagen. Werkgevers moeten in zo’n geval een verzoek indienen bij een speciale raad waar werkgevers en vakbonden in vertegenwoordigd zijn. Daar moeten zij aantonen dat ze niet in staat zijn de loonsverhoging door te voeren. Wel moet een meerderheid van de werknemers akkoord zijn en mogen er over dat jaar geen bonussen of dividend worden uitgekeerd.

Afspraken

Verder zijn er afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken, het opbouwen van extra vakantiedagen, het beperken van overwerk en het generatiepact, waardoor oudere medewerkers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen.

„De sector staat voor serieuze uitdagingen, zoals onzekere economische tijden, de energietransitie, tekorten op de arbeidsmarkt en de behoefte van ondernemingen om wendbaar te zijn om te kunnen reageren op al die veranderingen”, zo staat in het akkoord dat de partijen woensdag presenteren. „Daarom hebben partijen besloten om een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.”

Om de sector aantrekkelijker te maken worden de jeugdlonen geschrapt waardoor jongeren beter beloond krijgen en zijn er afspraken gemaakt over gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ook is afgesproken dat minimaal 2400 uitzendkrachten een vast contract krijgen.

Onder de cao vallen zo’n 800 bedrijven, waaronder DAF, VDL, ASML, Fokker, Scania en Siemens.