Met de omzet van aannemers ging het ook beter, zo lag deze 9,3% hoger dan een jaar eerder. Toen werd gedacht dat de coronacrisis een mogelijk een negatief effect zou hebben op de bouwsector, maar die verwachting is niet uitgekomen, aldus het CBS.

In totaal zijn er nu dit jaar voor 35.000 woningen vergunningen afgegeven, die naar verwachting over twee jaar klaar zijn. Als dit niet omhoog gaat, dan worden er per saldo dit jaar geen extra woningen bijgebouwd. Er is nu een tekort van 300.000 woningen. Jaarlijks moeten er 100.000 gebouwd worden om de achterstand over een periode van tien jaar in te halen. Een probleem daarbij is dat provincies veel nieuwbouwplannen in het groen tegenhouden. Binnenstedelijk bouwen, waar het Rijk nog steeds op zet, duurt langer.

Zorgenkindje

Het zorgenkindje in de bouw is de aanleg van nieuwe wegen. De omzet van infrastructuurprojecten holde verder achter en noteerde en min van 6,3%. De omzet van de grond-, water en wegbouw is al drie kwartalen dan in dezelfde periode vorig jaar.

De aanleg van nieuwe wegen ligt stil door de stikstofcrisis. Er is nog altijd geen goede oplossing gevonden voor compensatie voor de uitstoot op het moment dat de weg in gebruik wordt genomen. Onlangs werd bekend dat het doortrekken van de A-15 daardoor nog langer op zich wachter. De grote aannemers waarschuwen al bijna twee jaar voor leegloop in de orderportefeuille.

Kleine bouwbedrijven profiteerden het sterkst met een omzetgroei van 14%. Veel particulieren zijn tijdens de coronacrisis aan het verbouwen geslagen.