Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV) in gesprek met informateur Mariëtte Hamer (ook voorzitter van de SER).

Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV) in gesprek met informateur Mariëtte Hamer (ook voorzitter van de SER).

Den Haag – Vakbonden en werkgevers zijn voor het eerst in vijftien jaar met een gezamenlijk advies gekomen richting een nieuw kabinet. Ze roepen op tot strengere regels voor flexwerk, meer flexibiliteit binnen het vaste contract, maar ook forse investeringen in onderwijs, de publieke sector en verduurzaming. „Dit zal in bepaalde sectoren tot nieuwe bedrijfsmodellen moeten leiden.”