Er zal zelfs sprake zijn van krimp, zo verwacht de bank. Dit heeft vooral te maken met energietekorten en hogere energieprijzen die in de winter alleen maar oplopen. De gevolgen hiervan – denk aan inflatie en mogelijk energierantsoenering – leiden tot minder vraag. De inflatie krijgt aan het eind van het jaar ook vat op de consumptie. Waar dat in Nederland nu nog meevalt door onder andere opgebouwd spaargeld tijdens de coronapandemie, verwacht de bank aan het begin van 2023 dat de Nederlander de hand meer op de knip gaat houden.

In vergelijking tot de rest van de eurozone zal de recessie hier mild zijn, voorspelt ABN Amro. Dat komt door het relatief kleinere aandeel van de industrie in de economie, de gunstige financiële positie van huishoudens en de historisch krappe arbeidsmarkt.

Hogere lonen

De bank signaleert dat de loonstijging dit jaar hoger uitkomt dan gemiddeld, namelijk op 3% en in 2023 op 3,3%. Dit komt door de combinatie van de hoge inflatie en de enorme krapte op de arbeidsmarkt.

Voor de eurozone houdt de bank rekening met een flinke recessie, ongeacht of er daadwerkelijk energietekorten zullen ontstaan. Door de hoge inflatie en het daarmee gepaard gaande verlies aan koopkracht leidt daar nu al tot minder consumptie van goederen. ’Wij houden er rekening mee dat ook de consumptie van diensten in de komende maanden afzwakt’, zo schrijft de bank in zijn prognose.

Slechte vooruitzichten

Deze groeivertraging in de eurozone zorgt ook voor slechtere vooruitzichten voor Nederlandse ondernemers. Nederlandse ondernemers zien de verminderde vraag uit het buitenland al aankomen, al hebben ze volgens de ABN Amro voor nu nog voldoende orders in portefeuille.