Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de sector zorg & welzijn was het verzuim liefst 6,8%.

Verpleeghuis

Vooral personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen moest zich vaak afmelden: met 8,2% lag het verzuim liefst 1,1 procentpunt hoger dan een jaar ervoor. Van de 1000 werkdagen worden er in deze instellingen dus 82 niet ingevuld door ziekte.

In de financiële dienstverlening was het verzuim met 2,8% het laagst: wellicht omdat de meeste van deze banen tegenwoordig vanuit huis worden gedaan.

Horeca

Opvallend genoeg steeg ook in de sector horeca het ziekteverzuim sterk. Veel bedrijven in deze sector moesten in het vierde kwartaal de deuren sluiten vanwege de lockdown.

Was het verzuim in het laatste kwartaal van 2019 nog 2,8%, nu is dat 4,3%. Nog nooit is het verzuim in deze sector zo snel toegenomen.

In bijna alle sectoren, behalve openbaar bestuur en overheidsdiensten, nam het verzuim toe ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. In het eerste en het laatste kwartaal van elk jaar ligt het verzuim vanwege het weer hoger dan in het tweede en derde.