Dat blijkt uit een analyse door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat voor het eerst specifiek naar werknemers in de horeca voor deze periode heeft gekeken. Het CBS heeft alleen gegevens over personeel dat als werknemer in dienst was: uitzendkrachten en zelfstandigen zijn niet meegenomen.

Geen inkomen

Begin januari 2020, voor de coronacrisis, waren er 395.000 werknemers in de horeca. Meer dan de helft van hen, 203.000 was jonger dan 25. Van deze groep jongeren had bijna een op de drie een jaar later geen baan meer als werknemer, ook niet in een andere sector dan de horeca. „De klap van de coronacrisis is absoluut het hardst aangekomen bij de jongeren”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. „Velen van hen verloren hun baan en daarmee ook hun inkomen. Dat effect is bij de 25-plussers veel minder te zien.”

De coronacrisis met alle lockdowns sloeg hard toe in de horeca. In het eerste jaar gingen meer dan 100.000 banen verloren. Er waren wel overheidsregelingen zoals NOW om de werkgelegenheid in de sectoren die gedwongen moesten sluiten op peil te houden, maar dat geld werd voornamelijk gebruikt om mensen met een vast contract in dienst te houden. Jongeren tot 25 werken vaker als oproepkracht of hebben een tijdelijk contract. Zij verloren dus veel vaker hun baan.

In januari 2021 ware er nog maar 289.000 werknemers in de horeca. Inmiddels is de werkgelegenheid in de sector wel iets aangetrokken, maar nog steeds niet op het niveau van voor de pandemie.

Bijbaantje

Voor de meeste 25-minners is hun werk in de horeca een bijbaantje: twee op de drie volgen ook nog onderwijs. Een op de drie van deze bijbeuners was een jaar later nergens meer in dienst als werknemer. Een deel van hen had een andere bron van inkomsten gevonden: zoals werk als zelfstandige. Maar een ruime helft van de scholieren en studenten die begin 2020 nog geld verdiende in de horeca, had een jaar later geen inkomsten meer. Jongeren die niet naar school of hoger onderwijs gingen en hun baan in de horeca kwijt waren geraakt, konden vaker terugvallen op een uitkering.

In 2021 kwam de vaccinatiecampagne van de GGD op stoom en trok de werkgelegenheid weer aan, blikt Van Mulligen terug. „Veel jongeren die eerder in de horeca werkten, vonden bij de GGD een beter betaalde baan. Nu dat wordt teruggeschroefd zal een deel wellicht wel terugkeren naar de horeca, maar ook niet allemaal.”