Volgens de farmaceut ondersteunt de lokale aanwezigheid van een dochteronderneming de levering van mRNA-vaccins en geneeskundige behandelingen in Nederland. Eén van de vier pijlers is het ontwikkelen van een overkoepelend jaarlijks aan te passen (booster)vaccin dat drie virussen ’afdekt’: de griep; Covid-19 en het respiratoir syncytieel virus (rsv). Het rs-virus is een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid; bij jonge kinderen en zwakke ouderen kan het behoorlijke complicaties geven.

Op dit moment is Moderna bezig met 40 onderzoeksprogramma’s, waarvan zich er 25 in de klinische fase bevinden. Dat wil zeggen dat medicijnen of vaccins al getest worden op mensen. De farmaceut richt zich met name op mRNA-geneesmiddelen voor de mogelijke preventie en behandeling van ziekten op het gebied van infectieziekten, immuno-oncologie, (ultra)zeldzame ziekten en auto-immuunziekten.

Latente virussen

Ook wordt er gewerkt aan vaccins tegen latente virussen in het lichaam. Latente virussen infecteren het lichaam, sluimeren en repliceren niet, maar bezitten wel de capaciteit om actief te worden en zodoende ziekte te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het Epstein-Barr-virus; dit is de verwekker van de bekende ziekte van Pfeiffer. Bijna 90% van de bevolking is drager van het Epstein-Barr-virus; na een infectie blijft het latent aanwezig en ontwikkelt het zich in uitzonderlijke gevallen tot een chronisch actieve infectie. Vooral mensen met een slecht immuunsysteem kunnen er last van houden.

“Aanwezigheid ondersteunt levering van de vaccins”

Moderna heeft al eerder expansie-ambities uitgesproken. Zo is in ons land investering aangekondigd in de productie van medicinale stoffen door Lonza in Geleen. Stéphane Bancel, chief executive officer van Moderna: „Deze nieuwe dochteronderneming is een bewijs van het blijvende vertrouwen van Moderna in het grote potentieel van de Nederlandse farmaceutische industrie.”

Vragen over gesprekken en locatie kan de farmaceut niet beantwoorden. „Moderna zal te zijner tijd een vestigingsplaats zoeken en bekendmaken.”