„Dat klopt niet, want gewone burgers en bedrijven zijn door de eerste rechterlijke uitspraak onder de bus gegooid”, zegt Frans van der Werf, projectleider bij BEG. Vorig jaar mei gaf de rechter de milieuorganisatie gelijk en oordeelde dat Shell haar CO2-uitstoot sneller moet verlagen: voor eind 2030 met 45% ten opzichte van 2019. Bovendien moet Shell ernaar streven dat ook klanten minder uitstoten.

Milieudefensie stelde in de rechtszaak tegen Shell dat zij handelt in het belang van de huidige en toekomstige generaties en dat het oliebedrijf Shell met haar uitstoot alle ingezetenen van Nederland zou benadelen. Volgens de Bezorgde Energie Gebruikers procedeert Milieudefensie echter niet namens alle Nederlanders, maar ’vanuit een activistisch doel’.

Van der Werf: „Door CO2-reductie utopisch na te streven, lijden gewone burgers en bedrijven onder torenhoge energieprijzen en de mogelijke verdwijning van banen. De gevolgen van de eisen van Milieufefensie voor de koopkracht zijn miskend. Een nog snellere energietransitie veroorzaakt juist enorme kosten en andere negatieve gevolgen. Wij eisen dat onze rechten en belangen niet langer ondergeschikt worden gemaakt aan eenzijdige klimaatrechtspraak.”

’Heel verstandig’

Per brief heeft de BEG woensdag Milieudefensie om overleg gevraagd. In een reactie stelt de milieuorganisatie nog niet op de hoogte te zijn van de intenties van de nieuwe burgerorganisatie. „Wij zijn benieuwd naar de inhoud van de brief”, laat een woordvoerster weten. Uiteindelijk beslist het Gerechtshof Den Haag of de BEG als derde partij zal worden toegelaten in het proces.

Emeritus-hoogleraar staatsrecht Jos Teunissen vindt het ’heel verstandig’ dat een groep burgers aandacht vraagt voor andere belangen in het hoger beroep. Teunissen is al langer kritisch op het feit dat ngo’s, op basis van een artikel 3:305a in het Burgerlijk wetboek, kunnen stellen namens het algemeen belang te spreken, zonder eerst toestemming te vragen bij andere Nederlandse ingezetenen.

Teunissen: „Nu staat er ineens een groep op die zegt: ’Milieudefensie spreekt niet namens mij’. In de vorige klimaatzaken is de vraag of Urgenda en Milieudefensie wel optreedt namens alle ingezetenen steeds vermeden. Dat kan nu niet langer. De rechter moet hier wel iets mee doen.”

De BEG, die via een nieuwe website medestanders hoopt te verzamelen, krijgt steun van milieujurist Lucas Bergkamp. „Urgenda heeft de democratie onder curatele gesteld en dwong de staat tot nog meer klimaatbeleid. Milieudefensie nam de bedrijfsvoering over van Shell en wil nu het hele Nederlandse bedrijfsleven op de knieën dwingen. En de burger wordt niet gehoord, maar hij mag wel de gepeperde rekening betalen van deze gesubsidieerde machtsgrepen.”