dinsdag, 25. januari 2022 – 11:32 Update: 25-01-2022 11:36
In de eerste maanden van het jaar krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten in hun (digitale) brievenbus. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van hun woning. Een gemiddelde woning is dit jaar voor de belastingen €316.000 waard; een stijging van 9% ten opzichte van €290.000 in 2021. Per woning of gemeente kan de waardestijging fors afwijken van het landelijk gemiddelde. De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021. 

Controleer uw WOZ waarde

De WOZ-waarde van een woning is de grondslag voor onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), de waterschapslasten en het eigenwoningforfait. Als de WOZ-waarde te hoog is, zijn ook deze  aanslagen te hoog. Daarom is het belangrijk te controleren of de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde klopt. Gemiddeld levert iedere €10.000 verlaging van dit bedrag een jaarlijkse besparing op van €50. Iedereen kan de WOZ-waarde van zijn of haar woning op verschillende manieren zelf controleren en gebruikmaken van de gratis WOZ-check. De check geeft een indicatie of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zin heeft. 

Nieuwe meetmethode

Dit jaar moeten gemeenten de WOZ-waarde verplicht vaststellen op basis van de oppervlakte van de woning. Voorheen mochten ze die ook baseren op de inhoud van een huis. Naast de gemiddelde stijging,  kan de WOZ-waarde ook beïnvloed worden door deze nieuwe meetmethode. Vereniging Eigen Huis adviseert dan ook om de WOZ-beschikking dit jaar extra goed te controleren: check alle gegevens  en vergelijk jouw WOZ-waarde met vergelijkbare woningen. 

Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde

Als een huiseigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te hoog of te laag is, dan kan hij daartegen bezwaar maken. Een hoge WOZ-waarde kan overigens in sommige gevallen ook gunstig zijn voor een lagere hypotheekrente, of bij verkoop van het huis. 

Woonlasten tussen gemeenten lopen sterk uiteen

De onroerendezaakbelasting (ozb) die huiseigenaren betalen, stijgt dit jaar met gemiddeld 2,5%. Veel gemeenten compenseren namelijk de fors gestegen WOZ-waarde met een lager belastingpercentage, zo liet de steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten in december vorig jaar al zien. De stijgingen kunnen per gemeente sterk uiteenlopen omdat iedere gemeente zelf het eigen ozb-belastingtarief vaststelt.