dinsdag, 1. juni 2021 – 9:26 Den HaagIn 2020 werd 40 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,2 procent minder dan in 2019. Deze daling kwam geheel doordat de afvoer en de doorvoer over het Nederlandse spoor met respectievelijk 9,5 en 5,9 procent afnamen. De aanvoer van goederen over het spoor nam licht toe, terwijl het binnenlands vervoer bijna gelijk bleef. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het eerste kwartaal van 2020 daalde de hoeveelheid over het spoor vervoerde goederen met 5,9 procent. In het tweede en derde kwartaal was dit respectievelijk 19,5 procent en 8,3 procent. In het vierde kwartaal nam de hoeveelheid goederen juist toe, met 10,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019. Hiermee kwam de totale daling in 2020 uit op 6,2 procent. 

De daling gedurende de eerste kwartalen hangt onder andere samen met het gedeeltelijk wegvallen van de vraag naar producten en door verstoringen in wereldwijde productieketens als gevolg van de coronacrisis.

Meer containers, maar minder zwaar

De hoeveelheid goederen die in containers over het spoor wordt vervoerd—bijna 44 procent van het totale gewicht—nam in 2020 met 3,9 procent af tot 17,5 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor. 

Het aantal vervoerde containers uitgedrukt in TEU steeg het afgelopen jaar daarentegen met 3,2 procent vergeleken met 2019.

Sterke daling kolen en metaalerts

Na containers worden de bulkgoederen kolen en metaalerts, wat gewicht betreft, het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Deze bulkgoederen worden onder andere gebruikt voor de productie van staal. Het vervoer van kolen (inclusief ruwe aardolie en aardgas) en metaalerts (inclusief andere delfstoffen) daalde in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met respectievelijk 15,7 procent en 20,6 procent. 

De hoeveelheid vervoerd staal (inclusief andere metalen en producten van metaal) daalde vorig jaar met 12,8 procent. Chemische producten werden juist meer over het spoor vervoerd (+18 procent).